Projekt zakłada wykonanie 529 kpl instalacji kolektorów słonecznych oraz 93 kotłów na biomasę. Zamieszczone poniżej listy oraz mapy umożliwiają wyszukanie na mapach określonych instalacji.
Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020