Projekt zakłada wykonanie 529 kpl instalacji kolektorów słonecznych oraz 93 kotłów na biomasę. Zamieszczone poniżej listy oraz mapy umożliwiają wyszukanie na mapach określonych instalacji.