Na mapie zaznaczono instalacje solarne do ogrzewania wody wykorzystujące energię słoczeczną. Dla poprawienia czytelności mapy użyto grupowania (klastry) markerów. Liczby na ikonach klastrów oznaczają ilość instalacji, które zostały zgrupowane w klaster.
Legenda: